Aktif Ziyaretçi 2
Bugün Tekil 29
Bugün Çoğul 54
Ayrıntı
Özyüksel -Özyüksel Kişisel Gelişim Kursu - Çorlu Butik Eğitim : Kurumsal Başlıkları : Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni
Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni

Kişisel Verilerin Korunması

OKUL TABANLI BUTİK DERSHANE SİNERJİ ÖZEL EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ.(“Özel Özyüksel Kişisel Gelişim Kursu”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil, Özel Özyüksel Kişisel Gelişim Kursu ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile KVKK’ da tanımlı şekli ile Özel Özyüksel Kişisel Gelişim Kursu olarak “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.


1.1 Öğrenci ve Velilerine İlişkin İşlemekte Olduğumuz Kişisel ve Özel Nitelikli Kişisel Veriler

OKUL TABANLI BUTİK DERSHANE SİNERJİ ÖZEL EĞİTİM VE ÖĞRETİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ olarak, öğrenci ve velilere yönelik olarak aşağıdaki kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verileri işlemekteyiz:

Kişisel Veriler:

 • Kimlik Bilgisi: TCKN, İsim, soy isim, takma isim, doğum yeri / tarihi, imza, (varsa) pasaport numarası, (varsa) sporcu lisans numarası
 • Özlük Bilgisi: Cinsiyet, velayet bilgisi, vatandaşlık bilgisi
 • İletişim Bilgisi: Telefon numarası, E-posta adresi
 • Lokasyon Bilgisi: Adres bilgisi
 • Mesleki Deneyim: Unvan, mesleki deneyim
 • Finans: Maaş bilgisi, taşınır-taşınmaz mal bilgileri, banka hesap bilgileri, nafaka bilgileri, vergi numarası, öğrencinin geçmişte almış olduğu mali yardım bilgisi
 • Görsel ve İşitsel Bilgi: Fotoğraf, kamera kayıtları, Kurs bünyesinde gerçekleştirilen etkinliklerin / projelerin video ve fotoğraf kayıtları
 • Hukuki işlem: velayet belgesi

Diğer: Sınav ve karne notları; öğrenciye yönelik her türlü öğretmen, rehber öğretmen, veli görüşü; veli toplantısı tutanakları

Özel Nitelikli Kişisel Veriler:

 • Sağlık Bilgisi: Hastalık ve alerji bilgileri, Gelişim bilgileri, Sağlık bilgisi
 • Biyometrik ve Genetik Bilgi: Kan grubu

1.2 Çalışan Verileri

Tüm çalışanlarımıza ilişkin ad-soyad, T.C kimlik no, yabancı uyruklular için pasaport no, iletişim bilgileri, fotoğraf,  gibi gerekli bilgiler alınmakta ve kaydedilmektedir. Online canlı ders yapıldığında da öğretmenlerin görüntüleri alınmakta ve kaydedilmektedir


2. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Öğrencilerin ve velilerinin verileri Özel Özyüksel Kişisel Gelişim Kursu tarafından icra edilen faaliyetlerin ilgili mevzuat ve prosedürlere uygun olarak yerine getirilmesini temin etmek suretiyle aşağıdaki amaçlarla KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kapsamda yürütülecektir.

Kursa kayıt süreçleri kapsamında veri toplama amaçları:

 • Kayıt sürecinin başlatılması, işletilmesi, kayıt sürecinde toplanması gereken evraklara yönelik dosyaların düzenlenmesi
 • İlgili kişinin kurs öğrencisi olduğu süre boyunca Kurs tarafından ihtiyaç duyulduğu takdirde çeşitli eğitim öğrenim süreçlerinde kullanılması
 • Burs ve mali yardım uygulamalarından faydalanma talebinde bulunan öğrencilerin Kurs başarıları ve finansal durumlarına istinaden taleplerinin değerlendirilmesi

Revir süreçleri kapsamında veri toplama amaçları:

 • 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında farklı sağlık kurumlarından alınan dinlenme ve istirahat raporlarının Özel Özyüksel Kişisel Gelişim Kursu  tarafından onaylanması, SSK kurumuna bildirilmesi ve kayıt altında tutulması
 • Öğrencilerin kişisel sağlık dosyalarının kayıtları kapsamında gerekli olması halinde öğrenci sağlık bilgilerinin Özel Özyüksel Kişisel Gelişim Kursu içerisinde ilgili birimler ile paylaşılması

Rehberlik süreçleri kapsamında veri toplama amaçları:

 • Öğrencilerin kişisel, akademik ve psikolojik durumlarının değerlendirilmesi ve gelişimlerinin desteklenmesi
 • Öğrenciye yönelik değerlendirmelerin ve öğretmen, rehberlik gibi ilgili kişilerin gözlemlerinin kayıt altına alınarak durum takibinin yapılması
 • Veli toplantılarında veli ile öğrenci hakkında konuşulan önemli konuların, gerektiğinde öğrencinin faydasına yönelik aksiyonlar almak üzere, kayıt altına alınması
 • Gerekli görülen durumlarda öğrencilerin dışarıdan destek aldıkları uzmanlarla / psikolojik danışmanlarla bilgi alışverişinin sağlanması
 • Disiplin Kurulu’nda işlenen süreçlere yönelik kayıtların oluşturulması ve kayıt altına alınarak MEB tarafından gerçekleştirilecek denetimler için bilgi ve belgelerin hazır durumda bulunması

Öğrenci İşleri Birimi tarafından yürütülen süreçler kapsamında veri toplama amaçları:

 • Öğrenci ile ilgili kurum içi süreçlerin işletilmesi için gerekli bilgilerin kayıt altına alınması, işletilmesi ve gerektiğinde ilgili taraflarla paylaşılması
 • Lise öğrencilerinin yıllık ders geçme başarısının takibinin yapılması ve MEB tarafından gerçekleştirilecek denetimlerde bilgilerin hazır durumda bulunması

Genel eğitim öğretim süreçleri kapsamında veri toplama amaçları:

 • Öğrencinin akademik ve sosyal gelişimlerinin takip edilmesi
 • Öğrencinin akademik ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi
 • Öğrencinin akademik başarısının ölçülmesi

Kulüp ve etkinlikler, toplum hizmetleri, uluslararası projeler ve AP koordinatörlüğü süreçleri kapsamında veri toplama amaçları:

 • Turnuvalara katılmak isteyen öğrenciler için ilgili federasyonun talep ettiği belgelerin hazırlanması
 • Kurs yıllığı içeriğinin uygun bir şekilde hazırlanması
 • Gezilerde servis kullanılması durumunda ulaşımın sağlanması
 • Toplum hizmetleri projelerinin kayıt altına alınması,
 • Toplum hizmetlerine yönelik video ve fotoğraf kayıtlarının projeler adına açılan sosyal medya hesaplarında ve projelerin gerçekleştirildiği kurumlarla paylaşılması, video ve fotoğraf kayıtlarının kullanımıyla projelere yönelik kısa filmler oluşturarak öğrencilerin yaratıcılıklarının geliştirilmesi, projeye yönelik görsel ve işitsel kayıtlarla belgesel çalışmaları yürütülmesi ve bu çalışmaların sosyal medya hesaplarında paylaşılması

Kütüphane süreçleri kapsamında veri toplama amaçları:

 • Kurs kütüphanesinden alınarak öğrenciye geçici süreyle tahsis edilen kitapların, kitap tesliminde yaşanabilecek gecikmelere veya kayıplara karşı önlem almak maksatlı takibi
 • Kurs kütüphanesinin sahip olduğu kitapların kayıtlarının alınması
 • Okunan kitaplara yönelik konu, yazar, okur kitlesi vb. kategoriler bazında istatistiksel kayıtların tutulması

Muhasebe ve finans süreçleri kapsamında veri toplama amaçları:

 • Ödeme ve ilgili finansal planlamanın gerçekleştirilmesi, takip edilmesi ve kayıt altına alınması

Tesis girişleri, tesis içerisinde ve internet erişimlerinde güvenlik kapsamında veri toplama amaçları:

 • Kamera kaydı ve internet erişimlerinin kaydedilmesi suretiyle güvenliğin sağlanması,
 • Hizmet kalitesinin arttırılması
 • 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un Özel Özyüksel Kişisel Gelişim Kursu yüklediği hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Kurumsal İletişim kapsamında veri toplama amaçları:

 • Özel Özyüksel Kişisel Gelişim Kursu’nun akademik, sosyal, spor ve sanat alanındaki çalışmaları, öğrenci projeleriyle ilgili bilgileri kapsayan aylık e-bülten gönderimlerinin yapılması
 • Özel Özyüksel Kişisel Gelişim Kursu’nda gerçekleşen etkinlikler ile ilgili duyuruların e-posta yolu ile yapılması

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; iş birimlerimiz tarafından gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, Kurs güvenliğinin tesisi, öğrenci kayıt ve sair işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve mevzuat ve Kurum prosedürlerine uygun olarak yerine getirilmesi amaçlarıyla veli, öğrenci ve mezunlarımıza, Özel Özyüksel Kişisel Gelişim Kursu hissedarlarına, Özel Özyüksel Kişisel Gelişim Kursu yetkililerine, iş ortaklarına, hizmet alınan 3. kişi veya kişilere, başta Milli Eğitim bakanlığı olmak üzere kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK’ nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Bu kapsamda mevcut durumda Özel Özyüksel Kişisel Gelişim Kursu:

 • Kursa ve Kursun öncülük ettiği etkinliklere ulaşımın sağlanması amacıyla Kursun anlaşmalı servis firmalarıyla lokasyon ve iletişim bilgisi paylaşımı
 • Kurs yıllığının hazırlanması sürecinde yayınevi ile fotoğraf paylaşımı
 • Kurs bünyesinde gerçekleştirilen etkinliklere sosyal medya ve Özel Özyüksel Kişisel Gelişim Kursu’na ait internet sitesinde yer vermek suretiyle görsel kayıtların paylaşımı
 • Öğrencinin psikolojik gelişiminin takibi ve desteklenmesi amacıyla gerekli görülen özel durumlarda –varsa- öğrencinin uzman danışman psikoloğu ile bilgi paylaşımı
 • Kurs ücretlerinin ödenmesi sürecinde anlaşmalı bankalarla sözleşmenin kurulmasından doğan veri paylaşımı yapmaktadır.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Özel Özyüksel Kişisel Gelişim Kursu ile olan ilişkinize bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle birlikte; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, Özel Özyüksel Kişisel Gelişim Kursu birimleri ve ofisleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Bu şekilde toplanan kişisel verileriniz KVKK’ nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (2) ve (3.) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir. Ayrıca, internet sayfamızı kullandığınızda, Özel Özyüksel Kişisel Gelişim Kursu’nu veya internet sitemizi ziyaret ettiğinizde, Özel Özyüksel Kişisel Gelişim Kursu ’nun düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katıldığınızda kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Özel Özyüksel Kişisel Gelişim Kursu, öğrencilerine yönelik operasyonel süreçlerini yürütürken topladığı kişisel verilerde Özel Özyüksel Kişisel Gelişim Kursu Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’na ve Millî Eğitim Bakanlığı Kurs Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği, Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na uygun hareket eder.

Özel Özyüksel Kişisel Gelişim Kursu, kişisel verilerinizi ancak ilgili mevzuatta ve / veya kurum içi politikalarda belirtildiği doğrultuda veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre boyunca muhafaza etmektedir. Bu kapsamda öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için öngörülen süreye uygun davranılmakta, böyle bir sürenin öngörülmediği durumlarda ise kurum içi politikalarda yer alan yönergeler doğrultusunda kişisel verilerin işlenme amacı için gerekli olan süre kadar saklanmaktadır. Sürenin bitimi veya işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması alinse kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

5. İlgili Kişi Olarak KVKK’ nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Özel Özyüksel Kişisel Gelişim Kursu’na iletmeniz durumunda Özel Özyüksel Kişisel Gelişim Kursu talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Özel Özyüksel Kişisel Gelişim Kursu tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVKK’ nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Bu haklar doğrultusunda başvuruların Özel Özyüksel Kişisel Gelişim Kursu  internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Özel Özyüksel Kişisel Gelişim Kursu na teslim edilmesi gerekir. Özel Özyüksel Kişisel Gelişim Kursu tarafından başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızın korunması amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Başvurunun, kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından yapılması halinde, veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişiye noterden düzenlenerek verilmiş özel vekâletname bulunması gereklidir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’ nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; aşağıda yer alan formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Kazimiye Mah.Kılıçoğlu Plaza A Blok. No:6 Kat:1 Çorlu/Tekirdağ adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVKK’ da belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu  bilgi@ozyukseldershanesi.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Kanun kapsamında uygun görülen süre 30 takvim günü içerisinde başvurunuza cevap verilmemesi durumunda veya başvurunuzun reddedilmesi, başvurunuza verilen cevabı yetersiz bulmanız durumlarında ilgili kişi olarak, Özel Özyüksel Kişisel Gelişim Kursu ’nun cevabını öğrendiğiniz tarihten itibaren 30 gün ve her halükarda başvuru tarihini takiben 60 takvim günü içerisinde Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’na şikâyette bulunabilirsiniz.

 
Copyright © 2010 Özyüksel -Özyüksel Kişisel Gelişim Kursu - Çorlu Butik Eğitim ÖzgülNET